AKARCA ÇİFTLİĞİ

Günümüzde Akarca Çiftliği’nin bulunduğu arazi, çiftlik olarak 1640 yılında Osmanlı Ege'sinde Aydınoğlu Beyliği zamanında yerleşmiş Türkmenlerin torunları tarafından kurulmuştur. Tam konumu, bugünkü Kıyıkışlacık Köyü'nün ve Antik Iasos Kenti’nin karşısıdır.
 
Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı toprakları üzerinde recayiş hakkı alan İngilizler’in arzusu ve Yunan Ortodoks Kilisesinin maddi desteğiyle, Megali İdea peşinde olan yeni kurulan Yunan Devleti, Ege’yi Rumlaştırmak adına Çanakkale’den Bodrum’a kadar olan bir bölgede, Türk sahiplerinden aldıkları arazileri ve/veya çiftlikleri birleştirmek suretiyle
16 tane Rum kolonisi yaratmışlardır.

Örneğin bu zamana kadar çoğunluğu Türk olan İzmir’de tapuların %84’ünü alarak İzmir’in “Gavur İzmir” ismini almasına neden olmuşlardır. 1860 yılına kadar Türklerin elinde olan Akarca Çiftliği de Türk sahiplerinin satmasıyla, bu tarihten sonra Rumların eline geçmiştir. Bu en eski çiftliklerden sadece Akarca Çiftliği el değmeden günümüze kadar ulaşmıştır.

Akarca Çiftliği 1860 yılında Bodrumos ve Vasili adında iki kardeş tarafından satın alınmıştır. 1872 yılında Akarca Çiftliği Vasili’nin çocukları Mihaliki ve Despina’ya kalmıştır. Mihaliki daha sonra hisselerini Despina’ya devretmiştir. Despina’nın kocası karıştığı adli bir olay nedeniyle Yunanistan’a kaçtıktan sonra, 1905 yılında Despina çiftliğin %43 hissesini İtalyan Alyotti’ye, %27 hissesini Rum Nikola’ya ve %10 hissesini de kızı Vasilya’ya vermiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın yaklaştığı yıllarda İtalyan Alyotti, %34 hissesini Hacıalizade Mehmet Bey’e (Akarca) devretmek üzere anlaşır. Ancak resmi olarak tapuların el değiştirmesi Cumhuriyet’in kurulmasından sonra 1924 yılında gerçekleşecektir. Mübadele antlaşmaları gereği yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan diğer hisseler, 1927 yılında gerçekleşen açık arttırma sonucunda 30,300 altın liraya Mehmet Bey (Akarca) tarafından alınmıştır.